About
About Meet In Grid

 

Through our different channels, we bring clarity to questions, products and environments to make them easier to understand. Simplicity drives growth and purifies any business. We simplify to clarify. This is what we do. This is who we are. Let’s go change the world!

Sign up for our newsletter here

Om Meet In Grid

Meet In Grid (fd Rektorsakademien Utveckling) är ett produktionsbolag som skapar moderna arenor för lärande och förändring. Vår passion och drivkraft är lärandets kraft. Vi tror på mötets magi- det är i gridden tillsammans med andra som förändring sker och förstärks.