Förskola21

Är du Maker, Master eller Leader?

Förskola21 är en ny konferens och mötesplats för framtidens förskola. I en värld i snabb förändring behöver vi ge våra barn stora möjligheter att utveckla de förmågor som behövs i framtiden. Förskola 21 vänder sig till de allra viktigaste i förskolan: ALL personal.  Barnskötare, förskollärare, utvecklingsledare och rektorer. Här varvar vi inspirerande föreläsningar med praktiska workshops där görandet i fokus. Förskola21 erbjuder en mix mellan det analoga och det digitala.

Läs mer på förskola21.se

Appen Förskola21

Förskola21 erbjuder kostnadsfri fortbildning för all personal i förskolan, distribuerad i en helt ny app, Förskola21, tänkt att användas på både individ- och verksamhetsnivå. I appen finns material att ta del av enskilt eller tillsammans i större grupper. Innehållet består dels av filmer med frågeställningar och dels uppföljande quizzar. Allt fortbildningsmaterial i appen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Appen Förskola21 finns tillgänglig i App Store och Google Play